DAGGER GAMESCAPE SERIES

DOUGHNUT GAMESCAPE SERIES : เพราะวิดิโอเกมส์ไม่เคยหายไปจากเราแต่มันกลับเป็นพื้นที่ที่ให้เราไล่ตามความฝัน DOUGHNUT นำเอาสไตล์เกมส์ 8 บิต มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ เพื่อความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น