MACAROON REBORN SERIES ALL

Reborn Series - ความมุ่งมั่นที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
การบริโภคที่มากเกินไป จึงทำให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติถึงจุดสูงสุด การเปลี่ยนแพลนโดยการเลิกขายกระเป๋าเป้ที่ผลิตจากวัตถุดิบแบบเดิม
นักออกแบบของเราจึงได้ผลิตกระเป๋ารุ่นคลาสสิกของ Doughnut เป็นแบบใหม่ ด้วยการนำวัตถุดิบรีไซเคิลมาใช้เป็นส่วนประกอบ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักโลก รวมถึงซับในผ้าและหนังที่ตกแต่งกระเป๋าด้วย แบรนด์ได้เข้า้ร่วมกับ REPREVE®️ Polyester
ซึ่งเป็นสิ่งทอที่ทำจากขวดพลาสติกรีไซเคิล ถูกสับละลายอัดขึ้นรูปแล้วปั่นเป็นเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ ส่วนของหนังก็เป็นหนังรีไซเคิลด้วยเช่นกัน