การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า 

1. สินค้าทุกชิ้นจะมีระยะเวลาในการรับประกันเป็นเวลา 1 เดือน 

2. สินค้าที่ส่งมาซ่อมต้องเป็นสินค้าที่ชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตของโรงงาน หรือต้นทางผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น  จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อม การซ่อมจะประเมินตามหน้างานจริงในทุกๆเคส อันไหนซ่อมไม่ได้ หรือบริษัทไม่มีอะไหล่ ทางเราแนะนำให้คุณลูกค้าใช้บริการซ่อมกับร้านนอกทั่วไป (เช่นการเปลี่ยนซิป หรืออะไหล่บางชนิดหาย)

3. หากพบว่าสินค้ามีตำหนิโดยที่ยังไม่ได้ใช้งาน ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ 100% (ต้องแสดงหลักฐานในการซื้อ ภายใน 7 วัน)

4. การซ่อมสินค้าทุกครั้ง ทางลูกค้าสามารถส่งให้บริษัทประเมินการซ่อมได้ฟรี และทางบริษัทก็จะส่งซ่อมให้คุณลูกค้าฟรีไม่มีค่าขนส่งคืนใดๆ  (ในประกัน)

5. หลังหมดระยะเวลาการรับประกัน หากลูกค้าต้องการส่งสินค้ามาซ่อม ทางบริษัทขอคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมสินค้าตามจริง


Facabook : > HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/DOUGHNUTBAG/
ติดต่อบริษัท: 02-432-4999 มือถือ 062-686-0404 (สายตรง)